• 0
  • 0
Palomino, Colombia

Melanin Kris

Thé ‘spoken & visual thought artist,’ Melanin Kris is a multidisciplinary storyteller from Rotterdam. He believes people are conscious co-creators of their reality and therefore, architects of the future. He hopes to inspire people and make them aware of their contemporary superpowers. Under the title Melanin Futurism, Melanin Kris brings together current dilemmas and superpowers of melanin-rich people.

People are just as much the same as we are different. Within his work as an artist, he explores connections between diverse subcultures and how unspoken thoughts can be aesthetically depicted in the twenty-first century. Such thoughts are expressed in fashion, magical realism, media art, and philosophical reflections that traverse Western cosmologies, among other things. As a lifestyle brand, Melanin Kris stands for self-leadership. His clothes are designed for you to wear with pride and to inspire someone else to do the same.


Melanin Kris is als ‘spoken & visual thought artist’ een multidisciplinaire verhalenverteller uit Rotterdam. Hij is ervan overtuigd dat mensen de werkelijkheid voortdurend zelf helpen vormgeven en zo de architecten van hun eigen toekomst zijn. Hij hoopt hen te inspireren en maakt ze bewust van hun eigentijdse superkrachten. Onder de noemer Melanin Futurism brengt Melanin Kris actuele dilemma’s en superkrachten van melanin-rijke mensen bij elkaar.

De mens is net zo verschillend als dat we het zelfde zijn. Binnen zijn werk als kunstenaar zoekt hij de verbinding tussen uiteenlopende subculturen en de manier waarop on-uitgesproken gedachten in de eenentwintigste eeuw esthetisch verbeeld kunnen worden. Zulke gedachten komen onder meer tot uiting in mode, magisch realisme, mediakunst en filosofische bespiegelingen die westerse kosmologieën doorkruisen. Als lifestyle brand staat staat Melanin Kris voor zelfleiderschap. Draag daarom de kleding met trots en inspireer een ander hetzelfde te doen.

To be continued…

Tshirt Dress presentation shopmelanin-1