• 0
  • 0
IMG_1388

Melanin Kris | Spoken & Visual Thoughts

Melanin Kris is a multidisciplinary storyteller based in Rotterdam. Within his work as an artist, he explores connections between diverse subcultures and how unspoken thoughts can be aesthetically depicted in the twenty-first century. Such thoughts are expressed in fashion, magical realism, media art, and philosophical reflections that traverse Western cosmologies, among other things. As a lifestyle brand, Melanin Kris stands for self-leadership. His garments are created for you to wear with pride and self confidence. Inspire someone else to experience the same.
Melanin Kris believes people are conscious co-creators of their reality and therefore, architects of the future. He hopes to inspire people and make them aware of their contemporary superpowers. Under the title Melanin Futurism, Melanin Kris brings together alternative narratives exploring current dilemmas and superpowers of melanin-rich people.

People are just as much the same as we are different.

Melanin Kris | Spoken & Visual Thoughts

Melanin Kris is een multidisciplinaire verhalenverteller gevestigd in Rotterdam. Binnen zijn werk als kunstenaar onderzoekt hij verbanden tussen diverse subculturen en hoe ‘spoken thoughts’ in de eenentwintigste eeuw esthetisch kunnen worden weergegeven. Dergelijke gedachten komen onder meer tot uiting in mode, magisch realisme, mediakunst en filosofische reflecties die de westerse kosmologieën doorkruisen. Melanin Kris staat als lifestyle merk voor zelfleiderschap. Zijn kledingstukken zijn gemaakt om met trots en zelfvertrouwen te dragen. Inspireer iemand anders om hetzelfde te ervaren.
Melanin Kris gelooft dat mensen bewuste mede-scheppers zijn van hun realiteit en daarom architecten van de toekomst. Hij hoopt mensen te inspireren en bewust te maken van hun hedendaagse superpowers. Onder de titel Melanin Futurism brengt Melanin Kris alternatieve verhalen samen die de huidige dilemma’s en superkrachten van melaninerijke mensen onderzoeken.
De mens is net zo verschillend als authentiek.
IMG_6239